Jakým způsobem pracuji 

Terapii se věnuji více jak dvacet roků. Během tohoto období jsem se naučila mnoho  terapeutických přístupů. Používám pouze ty, které z mého pohledu a zkušenosti přináší nejrychlejší a trvalé výsledky. 

Během prvních patnácti minut našeho povídání zpravidla pochopím kudy mám směřovat naše setkání a jsme připraveni začít s proměnou. Terapie probíhá v uvolněném stavu, to znamená, že stále víte kde jste, s kým mluvíte a uvědomujete si co cítíte. Používám mnoho vizualizačních technik, které úspěšnost celého procesu urychlují. 

Už v během našeho prvního setkání vám budu ukazovat a vysvětlovat, jaká je příčina problému, který vás trápí.

Tímto se začnete více orientovat sami v sobě a chápat, proč se cítíte určitým způsobem, popřípadě  jak tomu můžete předejít. Po terapii dostáváte úkoly, které si plníte. Díky tomuto přístupu se celý léčebný proces urychluje a výsledky přichází většinou už po první sezení. 

 

Kolik setkání a jak často? 

To vám řeknu už po našem prvním sezení. Mnoho klientů si dává plánuje setkání se mnou jednou za 14 dní, 3 týdny či měsíc. V mezidobí pracují s úkoly, které dostaly a tímto přístupem se posouvají ve svém tématu dál i mimo terapii. 

PS: Nejste si jisti, zdali je terapie vhodná právě pro vás? Ale přitom byste se rádi naučili pracovat s tématy, které jsou pro vás důležité. 

Připravila jsem pro vás video semináře,  ve kterých vám mohu ukázat, jak můžete důležité oblasti vašeho života pochopit a uvést do rovnováhy bez pomocí terapeuta. 

Já sama nevyužívám služeb žádného terapeuta již více jak deset roků. 

Naučila jsem se být terapeutem sama sobě. 

Naučím to i vás 🙂 

„ Terapie   s   Kristinou   mi   moc   pomohla.   Ulevilo   se   mi.   Cítím   se   být   víc   sama   sebou,   autentičtější,   jasnější a jistější. Už   si   ani   nepamatuji,   kdy   jsem   měla   takhle   klidnou   noc   jako   dnes.   Takto   se   cítím   po   teprve   první   terapii.   

Cítím   větší   lehkost   v   těle.   Strach   a   panika   zdá   se   zmizeli. “

Alice

"Po terapiích s Kristinou opět začínám zažívat pocit klidu. Spousta věcí se začala skládat sama od sebe aniž bych na to tlačila jako dřív. Po pravdě řečeno se divím, že je tak rychlý posud a cítím se mnohem lépe už po třech terapiích.

I když přichází stresové situace, tak se mi je daří zvládat v klidu. Není tam chaos, který dřív převládal v mém životě, je tam organizovanost. Nad tématy, ve kterých jsem se roky točila začínám mít určitý nadhled a pocit lehkosti.

Děkuji a těším se co mi další terapie přinesou dobrého do mého života. "

Olga

Finanční ředitelka